Kvalitetskontrol & Certificering

Simple Life by Trope vil – som producent af nødder og tørrede frugter – gennem hele sin proces tage hensyn til produktsikkerhed, produktkvalitet og produktsundhed. SLT anvender udelukkende råvarer af høj og ensartet kvalitet. SLT kræver, at leverandører arbejder i henhold til EU’s love og direktiver. Ved hjælp af grundige kvalitetstjek sikrer vi kontinuerligt, at hver en vare, der modtages, lever op til vores høje kvalitets standard. Den gode smag er et krav for at ingredienserne ender i en Simple Life by Trope pose.

Vores kvalitetsafdeling sikrer SLT’s produkter gennem kontrol og overvågning af råvarer, udtagning af prøver til analyse og sensoriske bedømmelser, kvalitetskontrol, leverandørgodkendelser samt sikrer, at alle hygiejneregler følges, så alle leverancer af varer lever op til vores kunders krav og forventninger.

Vi er FSSC2000-certificeret (FSSC 22000 – Food Safety System Certification). FSSC 22000 er en komplet certificeringsordning for fødevare- og fodersikkerhed, der er baseret på den internationalt anerkendte standard ISO 22000, hvilket betyder at vi har et effektivt ledelses- og kvalitetsstyringssystem i form af forebyggende foranstaltninger, specifikations- og leverandørkrav, samt interne krav til virksomheds hygiejneregler, uddannelse og træning samt, at fødevaresikkerheden er intakt og at fødevarernes kvalitet ikke forringes under lagring og transport. Således sikrer vi, at forbrugerne får produkter, som er sunde, sikre og korrekt mærket.

Derudover vil Simple Life by Trope også værne om arbejdsmiljøet i alle led gennem processen af produkterne.

Se oversigt over Fødevarestyrelsens Smiley-rapporter her